แบบฟอร์มรายงานโครงการแก้ไขอัตราการตายปริกำเนิด โดยใช้เครื่อง CTG เคลื่อนที่ขนาดเล็ก (JICA)
 
      สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ รบกวนดาวน์โหลดตัวนี้ค่ะ (ฉบับปรับปรุง)
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงานโครงการ JICA  [16 Kb]
 
ณ วันที่ : 02 กย. 62 เวลา 16:12 น.  โดย :  นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740