ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงฯ รพ.วัดจันทร์
 
      ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลัง
งานแสงอาทิตย์ รพ.วัดจันทร์ฯ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศ  [251 Kb]
 
ณ วันที่ : 27 สค. 62 เวลา 15:18 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740