เอกสารสมัครเข้าโครงการ LTCสปสช.
 
      อปท/รพสต.ที่ประสงค์จะสมัครเข้าโครงการLTCสปสช.ดาวน์โหลดได้ค่
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต  [83 Kb]
        ประกาศกองทุนตำบลปี61  [1,136 Kb]
        ประกาศกระจายภาวะพึ่งพิง  [84 Kb]
        ฎีกาโอนเงินไปศูนย์  [57 Kb]
        ข้อตกลงLTCหน่วยบริการ  [22 Kb]
        แบบฟอร์มแลจ้งผ  [87 Kb]
        แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ+CP  [88 Kb]
        แบบฟอร์มขอเสนอตั้งศูนย์  [79 Kb]
        ระเบียบศูนย์ฟื้นฟูแก้ไข  [1,212 Kb]
        คำสั่งศูนย์ประกาศแต่งตั้ง  [148 Kb]
        ทะเบียนรายชื่อCG  [53 Kb]
        ทะเบียนรายชื่ิอCM  [38 Kb]
        ตัวอย่างคำสั่ง  [41 Kb]
        แบบแสดงความจำนงสมัครเข้าโครงการ  [34 Kb]
 
ณ วันที่ : 26 สค. 62 เวลา 21:32 น.  โดย :  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740