ไฟล์นิเทศงานLTCและผู้สูงอายุระดับโซนบริการวันที่ 6- 14สค62
 
      ผู้รับผิดชอบงานสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ปฏิบัติงานค่ะ
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือประเมินLTC7องค์ประกอบ  [5,817 Kb]
        LTCสปสช  [1,080 Kb]
        ประกาศท้องถิ่นLTCทุกสิทธิ์  [69 Kb]
        ตัวอย่างนำเสนอLTCหนองหอย  [10,545 Kb]
        pptชี้แจงLTC2562  [7,023 Kb]
 
ณ วันที่ : 26 สค. 62 เวลา 20:13 น.  โดย :  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740