การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าส่งต่อตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และวัสดุรังสีการแพทย์
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าส่งต่อตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์และวัสดุรังสีการแพทย์  ประจำปี 2563 บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สืบราคาร่วมค่าส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ และวัสดุรังสีการแพทย์  [52 Kb]
        เอกสารสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2563  [251 Kb]
        เอกสารสืบราคาร่วมค่าส่งตรวจต่อทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ปี2563  [205 Kb]
        เอกสารสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ปี2563  [138 Kb]
 
ณ วันที่ : 26 สค. 62 เวลา 03:09 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740