เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ 19 ส.ค. 62
 
      สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ
เอกสารดาวน์โหลด
        มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (หนังสือ)  [16 Kb]
        การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาให้ปลอดโรค  [7,342 Kb]
        มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [12,468 Kb]
        งานโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย  [7,587 Kb]
 
ณ วันที่ : 20 สค. 62 เวลา 13:31 น.  โดย :  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740