การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
      วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด  [2,569 Kb]
        พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  [644 Kb]
        แนวทางการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในภาวะวิกฤต  [5,100 Kb]
        cognitive impairment  [1,143 Kb]
        5 ภาษารัก  [1,091 Kb]
        คุณสมบัติของผู้บำบัด  [815 Kb]
        การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  [2,227 Kb]
        การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  [1,133 Kb]
        ยาเสพติดให้โทษ  [199 Kb]
        การพัฒนาระบบบริการการใช้กัญชาทางการแพทย์  [1,438 Kb]
        การใช้กัญชาทางการแพทย์  [1,613 Kb]
        สถานการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย  [9,968 Kb]
        กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  [196 Kb]
        แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดย สป.  [8,667 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 16 สค. 62 เวลา 14:27 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740