เอกสารประกอบการอบรมทันตบุคลากร วันที่ 5 สิงหาคม 2562
 
      อบรมทันตบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและฝึกปฏิบัติ 
เรื่องการบริหารกล้ามเนื้อช่องปาก
วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

- ข้อค้นพบจากการประเมิน รพ.สต.ติดดาว
- แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565
- การบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้าและช่องปาก
- กินอย่างไร ห่างไกลโรค
- แบบตรวจคัดกรองรอยโรค
เอกสารดาวน์โหลด
        - แบบตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก  [303 Kb]
        - กินอย่างไร ห่างไกลโรค  [7,757 Kb]
        - การบริหารกล้ามเนื้อบนใบหน้าและช่องปาก  [1,419 Kb]
        - แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565  [2,458 Kb]
        - ข้อค้นพบจากการประเมิน รพ.สต.ติดดาว  [1,669 Kb]
 
ณ วันที่ : 07 สค. 62 เวลา 14:17 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740