การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่อง การป้องกันและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดก่อนกำหนด
 
      สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ 
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทาง PIH และ Anemia   [1,770 Kb]
        แนวทางการดูแลการคลอดก่อนกำหนด  [1,216 Kb]
        การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด   [1,515 Kb]
        การอ่านกราฟและประเมินผลหญิงตั้งครรภ์ โดยเครื่อง CTG  [3,497 Kb]
        การดูแลรักษาภาวะน้ำเดินก่อนกำหนด  [4,097 Kb]
        แนวทางการรักษาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด  [653 Kb]
        การค้นหาปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์  [1,202 Kb]
        สถานการณ์และปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับการคลอดก่อนกำหนด  [1,588 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 31 กค. 62 เวลา 08:57 น.  โดย :  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740