การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
 
      ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        การติดตามระบบต้องโทษ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  [591 Kb]
        การติดตามอาสาทำดี ครั้งที่1-7  [5,970 Kb]
        รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด  [4,007 Kb]
        รายงานการประชุม(Service Plan) วันที่ 13 พ.ค. 2562  [597 Kb]
        แบบประเมินภาวะหมดไฟ-ฉบับเผยแพร่  [544 Kb]
        นำเสนอติดตามระบบบังคับบำบัด  [429 Kb]
        ประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด  [2,117 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [148 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 25 กค. 62 เวลา 08:23 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740