เอกสารประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.เชียงใหม่
 
      เอกสารประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.เชียงใหม่  วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        การดูแลส่งเสริมป้องกันและการจัดการภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน  [1,480 Kb]
        ทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียนแบบบูรณาการและ โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) จ.เชียงใหม่   [2,769 Kb]
        การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.เชียงใหม่   [1,249 Kb]
        Obesity and Youth onset T2DM An Emerging Problem in children  [1,852 Kb]
 
ณ วันที่ : 22 กค. 62 เวลา 14:54 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740