รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562
 
      รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร
(Chiang Mai Provincial Supporter Executive Board) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 21 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม คณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 2/2562  [1,438 Kb]
 
ณ วันที่ : 18 กค. 62 เวลา 09:16 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740