ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมิถุนายน 2562
 
      แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ กรณี CT scan/MRI เดือนมิถุนายน 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        6206 ข้อมูลเรียกเก็บ CT MRI มิ.ย.62  [296 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 กค. 62 เวลา 16:08 น.  โดย :  งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740