สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
 
      สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562  [518 Kb]
 
ณ วันที่ : 28 มิย. 62 เวลา 14:45 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740