ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2562
 
      ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2562
เอกสารดาวน์โหลด
        การติดตามผลการแก้ไขข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ รพ.สารภี  [67 Kb]
        การติดตามผลการแก้ไขข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ รพ.สันป่าตอง  [62 Kb]
        การติดตามผลการแก้ไขข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ รพ.สันกำแพง  [63 Kb]
        การติดตามผลการแก้ไขข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ รพ.แม่แตง  [64 Kb]
        การติดตามผลการแก้ไขข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะ รพ.ดอยเต่า  [63 Kb]
        ผลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รพ.เชียงดาว  [68 Kb]
        ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะฯ รอบที่ 2/2562   [115 Kb]
 
ณ วันที่ : 19 มิย. 62 เวลา 19:43 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740