ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ำ
 
      ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา  [258 Kb]
 
ณ วันที่ : 07 มิย. 62 เวลา 15:06 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740