เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 
      เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย
เอกสารดาวน์โหลด
        20190603@CNX_basic_RM_newSTD_SAR_scoring  [7,545 Kb]
        20190603_การหาโอกาสพัฒนา  [2,993 Kb]
        20190604_AE_review  [5,899 Kb]
        20190604_Driver Diagram  [3,025 Kb]
        20190604_Easy Quality for CLT  [1,246 Kb]
 
ณ วันที่ : 06 มิย. 62 เวลา 11:49 น.  โดย :  นางสาวปานหทัย โมตาลี [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740