ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
 
      เผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
เอกสารดาวน์โหลด
        ร่างเอกสารประกวดราคาฯ  [613 Kb]
        ร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่  [106 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 พค. 62 เวลา 15:41 น.  โดย :  งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740