แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่
 
      เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศุนย์ส่งต่อ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ ชั้น 8 อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาอุบัติเหตุ  [2,311 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาอายุรกรรม  [2,753 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาโรคหัวใจด้วยระบบช่องทางด่วน  [3,423 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาหัวใจ  [2,603 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาสูตินรีเวช  [2,704 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาสุขภาพช่องปาก  [1,002 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาศัลกรรมกระดูก  [2,125 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาทารกแรกเกิด  [732 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขากุมารเวชกรรม  [521 Kb]
        การพัฒนาศักยภาพศูนย์รับส่งต่อจังหวัดเชียงใหม่โดย นพ.วรัญญู  [368 Kb]
        การพัฒนาศักยภาพศูนย์รับส่งต่อจังหวัดเชียงใหม่โดยรพ.นครพิงค์  [2,838 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาหลอดเลือดสมอง(หนังสือยินยอม)  [45 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาหลอดเลือดสมอง(ใบส่งต่อผู้ป่วย STROKE FAST TRACK โรงพยาบาลส่งเสริม)  [59 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาหลอดเลือดสมอง(ใบส่งต่อผู้ป่วย STROKE FAST TRACK โรงพยาบาลชุมชน_2562)  [80 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาหลอดเลือดสมอง(ข้อบ่งชี้)  [130 Kb]
        แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสาขาหลอดเลือดสมอง  [2,126 Kb]
 
ณ วันที่ : 13 พค. 62 เวลา 10:43 น.  โดย :  นางสาวปานหทัย โมตาลี [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740