เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.ค. 2562
 
      1. ผลงานตามตัวชี้วัด (รอบ6 เดือน)
2. มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรม ปี 2562
3. การขออนุมัติสถานพยาบาลประเภทคลินิกทันตกรรมจ.เชียงใหม่
4. Smart Hospital รพ.หางดง
5. Smart Queue งานทันตกรรมโรงพยาบาลสันกำแพง
6. รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมฯ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
7. เกณฑ์การตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
8. แผนเยี่ยม รพ.สต.ติดดาว 2562
9. หนังสือรับรองพื้นที่ Exclusive ผู้แทนจำหน่าย
10. บ.ไทยเด็นทอลฯ สนับสนุนด้ามกรอฟันแบบมีไฟ แก่ รพ.สต. 15 แห่ง
11. แผนการตรวจสอบภายใน62
12. แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพฟันดีระดับอำเภอ
13. แบบรายงานชมรมผู้สูงอายุ


เอกสารดาวน์โหลด
        สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4 ปี 2562  [518 Kb]
        5. Smart Queue งานทันตกรรมโรงพยาบาลสันกำแพง  [182 Kb]
        ประเด็นตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข ที่เร่งรัดติดตาม ควบคุม กำกับงาน นิเทศรอบที่ 3 ประจำปี 2562  [947 Kb]
        2. มูลค่าการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทันตกรรม ปี 2562  [64 Kb]
        6. รายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมฯ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562  [130 Kb]
        9. หนังสือรับรองพื้นที่ Exclusive ผู้แทนจำหน่าย  [192 Kb]
        7. เกณฑ์การตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562  [1,492 Kb]
        3. การขออนุมัติสถานพยาบาลประเภทคลินิกทันตกรรมจ.เชียงใหม่  [1,285 Kb]
        1. ผลงานตามตัวชี้วัด (รอบ6 เดือน)  [1,549 Kb]
        8. แผนเยี่ยม รพ.สต.ติดดาว 2562  [390 Kb]
        4. Smart Hospital รพ.หางดง  [1,303 Kb]
        11. แผนการตรวจสอบภายใน62  [235 Kb]
        12. แบบฟอร์มการคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพฟันดีระดับอำเภอ  [563 Kb]
        13. แบบรายงานชมรมผู้สูงอายุ  [471 Kb]
        10. บ.ไทยเด็นทอลฯ สนับสนุนด้ามกรอฟันแบบมีไฟ แก่ รพ.สต. 15 แห่ง  [91 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 17 มิย. 62 เวลา 14:50 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740