งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมและอนามัยโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองและเขตรอยต่อ ปี 2562
 
      รายละเอียดค่าบริการ

-รายละเอียดค่าบริการตามข้อตกลงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมในเด็กนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
-  งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมในเด็กนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดค่าบริการตามข้อตกลงการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมในเด็กนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562  [80 Kb]
        งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมในเด็กนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562  [149 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 21 พค. 62 เวลา 14:03 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740