สังคมไทยไร้ฟันผุ
 
      -แบบบันทึกกิจกรรม "สังคมไทยไร้ฟันผุ"
-รายชื่อพื้นที่กลุ่มเป้าหมายนำร่องที่ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 
-รายชื่อพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนา ชุมชนต้นแบบเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุจังหวัดเชียงใหม่ ปี2561
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบบันทึกกิจกรรมสังคมไทยไร้ฟันผุ  [23 Kb]
        รายชื่อพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุจังหวัดเชียงใหม่ ปี2562  [18 Kb]
        รายชื่อพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อสังคมไทยไร้ฟันผุจังหวัดเชียงใหม่ ปี2561  [19 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 16 พค. 62 เวลา 15:43 น.  โดย :  นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : ทันตสาธารณสุข]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740