การประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
 
      การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562 
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  [3,728 Kb]
        การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่  [6,706 Kb]
         การพัฒนามาตรฐานการบำบัดยาเสพติด ในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ  [55 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [17 Kb]
        ประชุม Service plan ครั้งที่ 2/2562  [796 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 13 พค. 62 เวลา 08:50 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740