กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดการ “อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนแผนงาน/โครงการแก่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนระดับอำเภอ”
 
      วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการ “อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนแผนงาน/โครงการแก่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนระดับอำเภอ” ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน โรงพยาบาลสันทราย โดยมี นพ.วรัญญู  จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นพ.วรัญญู  จำนงประสาทพร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “การใช้แผนงานโครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข” และนางรุ้งตะวัน หุตามัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์ปัญหาอย่าตรงประเด็นเพื่อการแก้ปัญหา” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 75 คน
 
ณ วันที่ : 30 เมย. 62 เวลา 15:18 น.  โดย :   []
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740