เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เอกสารดาวน์โหลด
        มาตรการ กลไกการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  [444 Kb]
        กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่  [1,829 Kb]
        มาตรการป้องกันการรับสินบน  [1,669 Kb]
        เอกสารบรรยายผลประโยชน์ทับซ้อน  [1,216 Kb]
 
ณ วันที่ : 29 เมย. 62 เวลา 16:14 น.  โดย :  กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : นิติการ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740