รายงานกิจกรรมการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
 
      รายงานการประชุมการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุมการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  [2,360 Kb]
 
ณ วันที่ : 01 เมย. 62 เวลา 02:13 น.  โดย :  นายยอด คุณยศยิ่ง [สสอ.สะเมิง]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740