EB24 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน62)
 
      EB24 ข้อ2 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 62)
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานผลการติดตามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน  [334 Kb]
        EB24รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.61-ก.พ.62) สสอ.แม่แตง  [314 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 20 มิย. 62 เวลา 12:14 น.  โดย :  นายเอกชัย สมบัติรัตนากร [สสอ.แม่แตง]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740