EB12 แม่ริม 62
 
      หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
เอกสารดาวน์โหลด
        EB12 ข้อ 2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบที่2  [77 Kb]
        EB 12 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site รอบ2  [288 Kb]
        รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานฯ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบที่ 2 (ตัดยอด 31 ก.ค. 2562) เผยแพร่ผ่านเวบ  [101 Kb]
        EB12 แม่ริม 62  [2,088 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 22 สค. 62 เวลา 17:10 น.  โดย :  นางวิภารัตน์ นพมณี [สสอ.แม่ริม]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740