ไฟล์ประกอบการประชุมติดตามงานผู้สูงอายุและLTC ระดับโซน 4 วัน (จอมทอง/พร้าว/แม่ริม/สสจ.เชียงใหม่)
 
      ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุและLTC สามารถดาวโหลดเอกสารใช้ในการทำงานได้ค่ะ
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารแนวทางการจัดทำCare plan  [2,326 Kb]
        แนวทางการลงทะเบียนCM +CG ในโปรแกรมLTC3Cกรมอนามัย  [2,142 Kb]
        ประกาศมหาดไทยกระจายอำนาจอปท.ทำงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [84 Kb]
        ประกาศกองทุนตำบลปี2561  [1,136 Kb]
        วิธีการลงทะเบียนขอใช้โปรแกรมLTCสปสช  [2,160 Kb]
        การใช้งานโปรแกรมLTCสปสช  [3,252 Kb]
        ขอความร่วมมือดำเนินงานLTC2562  [515 Kb]
        นำเสนองานผู้สูงอายุโดยทันตสาธารณสุข  [13,917 Kb]
        นำเสนอการประชุมติดตามงานผู้สูงอายุและLTCระดับโซน4 วัน  [941 Kb]
 
ณ วันที่ : 21 มีค. 62 เวลา 15:10 น.  โดย :  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740