ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ หลักเกณฑ์อปท.ดำเนินงานLTCปี2561
 
      ขอให้ดาวน์โหลดเพื่อใช้ประสานการทำงานกับอปท.ในพื้นที่
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือแจ้งประกาศถึงผวจ.ทุกจังหวัด 10ตค2561  [88 Kb]
        ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ สปสช.แจ้งอปท.ดำเนินการLTC2561  [1,136 Kb]
        ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ หลักเกณฑ์อปท.ดำเนินงานLTC2561-ราชกิจจานุเบกษา  [329 Kb]
 
ณ วันที่ : 28 กพ. 62 เวลา 16:21 น.  โดย :  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740