การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ด้านสาธารณสุข
 
      วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลแม่อาย และศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        โครงการร้อยใจรักษ์  [2,174 Kb]
        โครงการร้อยใจรักษ์ ด้านสาธารณสุข(คพสอ.แม่อาย)  [13,183 Kb]
        CBTx อาสาทำดี (สบยช.)  [6,216 Kb]
        กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ด้านสาธารณสุข”  [138 Kb]
 
ณ วันที่ : 24 กพ. 62 เวลา 15:22 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740