แจ้งการดำเนินงานLTCปี2562 และแบบประเมินตนเองตำบลLTC7องค์ประกอบ
 
      เอกสารเกณฑ์การประเมินตำบลLTC และแบบประเมินตนเอง ขอให้ทุกตำบล ส่งประเมินตนเอง ภายในไตรมาสที่ 2
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มรายงานตำบล LTC แยกตามปีที่เข้าร่วมโครงการ (2559/2560/2561)  [37 Kb]
        คู่มือ/เกณฑ์ประเมินตำบลLTC7องค์ประกอบ  [5,817 Kb]
        การดำเนินงานตำบลLTC ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี2562  [29 Kb]
        แบบประเมินตนเองตำบลLTC 7 องค์ประกอบ  [12 Kb]
        หนังสือแจ้งสสอ.ทุกอำเภอ  [3,081 Kb]
        หนังสือแจ้งรพศ/รพท/รพช  [3,385 Kb]
 
ณ วันที่ : 11 กพ. 62 เวลา 15:11 น.  โดย :  นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740