แบบฟอร์อมการส่งข้อมูลการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2562
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก ดำเนินการเก็บปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์สัญชาติไทยที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกและยังไม่ได้รับมาตรการเสริมยาเม็ดเสริมไอโอดีนหรือน้ำเสริมไอโอดีนมาก่อน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม A และ B  ส่งทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ freeannez@hotmail.com สำหรับตัวอย่างปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ส่งไปยังกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มการส่งข้อมูลไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2562  [28 Kb]
 
ณ วันที่ : 07 กพ. 62 เวลา 09:48 น.  โดย :  นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740