รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
 
      รายชื่อสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        นวดเพื่อสุขภาพ 30 ต.ค. 58  [375 Kb]
        นวดเพื่อเสริมสวย 30 ต.ค. 58  [44 Kb]
        สปาเพื่อสุขภาพ ณ 30 ต.ค 58  [104 Kb]
 
ณ วันที่ : 12 พย. 58 เวลา 13:30 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th