คู่มือการใช้ภาษา
 
      คู่มือการใช้ภาษา ไทย- อังกฤษ -พม่า -เขมร  สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือการใช้ภาษา ไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมร สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว  [6,753 Kb]
 
ณ วันที่ : 18 สค. 58 เวลา 09:06 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th