ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ปี 2562
 
      ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สำหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด
เอกสารดาวน์โหลด
        กำหนดการ และวิทยากร ค่ายรุ่น 1-6 ปี 62 PDF  [184 Kb]
        กำหนดการ และวิทยากร ค่ายรุ่น 1-6 ปี 62 WORD  [205 Kb]
        ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2562 F หลังประชุม  [3,688 Kb]
        3.ตารางศูนย์ปรับเปลี่ยน ใหม่  [803 Kb]
        4.เป้าหมายจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด_Page_1  [353 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 มค. 62 เวลา 09:13 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740