คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 
      คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการทุกระดับด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือผู้บริหารด้านการแพทย์แผนไทย  [3,998 Kb]
        คู่มือผู้ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย  [14,052 Kb]
 
ณ วันที่ : 04 ธค. 61 เวลา 15:00 น.  โดย :  นางสาวสุพรรณษา ไชยภาพ [สสจ.เชียงใหม่ : การแพทย์แผนไทย ฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740