เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 7/2561
 
      ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร (Chiang Mai Provincial Supporter Executive Board) ครั้งที่ 7/2561 
วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านการสนับสนุนทรัพยากร ครั้งที่ 7/2561   [932 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 22 พย. 61 เวลา 09:05 น.  โดย :  นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740