ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการดำเนินด้านยาเสพติด ปี 2562"
 
      ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการดำเนินด้านยาเสพติด ปี 2562"
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น แอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        นำเสนอ ยาเสพติด 25621107  [4,443 Kb]
        2.ข้อแตกต่างประชุมอบรม  [1,437 Kb]
        1.คชจ.อบรมเดินทาง102559  [403 Kb]
        สนง.คุมประพฤติ  [1,165 Kb]
        PPTนโยบายให้เครือข่ายเติมบรรยายboy6nov2018  [1,314 Kb]
        รวม แบบฟอร์มการเงิน  [423 Kb]
        อัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  [15 Kb]
        หนังสือมอบอำนาจ  [35 Kb]
        หนังสือมอบฉันทะ  [29 Kb]
        สัญญายืมเงิน  [29 Kb]
        สัญญายืมเงิน  [112 Kb]
        ใบสำคัญรับเงินวิทยากร  [92 Kb]
        ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร  [61 Kb]
        ใบลงทะเบียน  [14 Kb]
        แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  [116 Kb]
        แบบฟอร์มจัดทำแผนยาเสพติด 2562 สสอ  [70 Kb]
        แบบฟอร์มจัดทำแผนยาเสพติด 2562 รพ  [68 Kb]
        แบบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง  [21 Kb]
        แบบควบคุมการเบิก-จ่ายเงิน งปม  [54 Kb]
        บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินงาน จ่ายเงิน ล้างหนี้  [103 Kb]
        บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง  [80 Kb]
        ตัวอย่างการเขียนโครงการ  [44 Kb]
        ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรบบุคคลภายนอก  [48 Kb]
        FormขออนุมัติทำOT  [59 Kb]
        นโยบาย ปี 62 ปปส.  [4,747 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 07 พย. 61 เวลา 13:27 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740