ผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2562
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอแจ้งผลการสืบราคายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยให้เริ่มสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือแจ้งผลการสืบราคาปี2562  [40 Kb]
        ผลการสืบราคาวัสดุรังสีการแพทย์ร่วมปี2562  [80 Kb]
        ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปี2562  [434 Kb]
        ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ร่วมปี2562  [710 Kb]
        ผลการสืบราคายาร่วมปี2562  [818 Kb]
 
ณ วันที่ : 23 ตค. 61 เวลา 15:28 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740