การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 
      การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        มอบอำนาจ.2  [5,914 Kb]
        มอบอำนาจ.1  [5,669 Kb]
 
ณ วันที่ : 16 ตค. 61 เวลา 14:15 น.  โดย :  นายนายธนวัฒน์ ทาปัน [สสจ.เชียงใหม่ : นิติการ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740