แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
      แบบคำร้องขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 1-7 ของแต่ละเดือน มายังกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        เกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสสจ.เชียงใหม่  [197 Kb]
        รายการตรวจสอบความครบถ้วนของการยื่นพิจารณา  [222 Kb]
        แบบอัตตประวัติ  [173 Kb]
        แบบคำขอยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 2  [301 Kb]
        แบบคำขอยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 1  [300 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 07 กพ. 62 เวลา 09:45 น.  โดย :  -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : ทรัพยากรบุคคล]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740