การสืบราคาร่วม วัสดุการแพทย์ ปี2562
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดให้มีการสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ วัสดุการแพทย์  ประจำปี 2562 บริษัท/ห้าง/ร้าน ใด สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        1.เอกสารสืบราคาวัสดุการแพทย์  [144 Kb]
        2.รายการวัสดุการแพทย์  [166 Kb]
        หนังสือแจ้งสืบราคาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2562  [466 Kb]
 
ณ วันที่ : 15 สค. 61 เวลา 21:40 น.  โดย :  นายพิรุณ อินตา [สสจ.เชียงใหม่ : คุ้มครองผู้บริโภคฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740