PPA
 
      เอกสาร แบบสัมภาษณ์ โปรแกรมคำนวณและการแปลผลโครงการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ PPA
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการดำเนินงาน โครงการความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  [19 Kb]
        ตัวอย่างโครงการ  [21 Kb]
        คู่มือการลงข้อมูล ในแบบสัมภาษณ์และโปรแกรม  [269 Kb]
        เกณฑ์ในการให้คะแนน  [192 Kb]
        แบบสัมภาษณ์  [6,085 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 กค. 61 เวลา 13:30 น.  โดย :  นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานยาเสพติด]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740