การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์  [44 Kb]
        แบบฟอร์มอุบัติเหตุต่ำกว่า20ปี ดื่มแอลกอฮอล์  [18 Kb]
        แบบฟอร์มรายงานการบาดเจ็บเสียชีวิต  [37 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [39 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2  [89 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  [39 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  [816 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [39 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย1.2  [750 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย1.1  [63 Kb]
        หนังสือสั่งการรพ.รัฐนอกสังกัด เอกชน  [645 Kb]
        หนังสือสั่งการรพท.รพช  [641 Kb]
        หนังสือสั่งการรพ.นครพิงค์  [631 Kb]
 
ณ วันที่ : 09 เมย. 61 เวลา 16:44 น.  โดย :  งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th