เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค
 
      เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค วันที่ 26 มี.ค.61 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สสจ.เชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มรายงานคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ปรับปรุง มี.ค.61  [13 Kb]
        แบบสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตและขาดยา  [20 Kb]
        แบบสอบสวนผู้สัมผัส  [27 Kb]
        การประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อคัดแยกผู้ป่วย  [25 Kb]
        การสอบสวนผู้ป่วยวัณโรค  [1,727 Kb]
        การดำเนินงานวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  [2,315 Kb]
        แนวทางการดำเนินงานวัณโรค ปี 2561  [679 Kb]
        นำเสนอผลการดำเนินงานวัณโรคจ.เชียงใหม่  [2,228 Kb]
 
ณ วันที่ : 27 มีค. 61 เวลา 10:02 น.  โดย :  นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740