เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561
 
      ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเทคนิค สื่อสารความเสี่ยงในกลุ่มวัยทำงาน  
ในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.                      
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
เอกสารดาวน์โหลด
        นพ.ปัณณวิช จันทกลาง การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  [1,373 Kb]
        แนวทางการดำเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพ  [4,724 Kb]
        การคีย์ข้อมูลการบำบัดการเสพติดบุหรี่ใน Special PP  [2,376 Kb]
        ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการคีย์รหัสการ  [1,845 Kb]
        นพ.ฉันทวัฒน์ สุทธิพงษ์_Data Exchange  [15,152 Kb]
 
ณ วันที่ : 23 มีค. 61 เวลา 08:14 น.  โดย :  นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740