การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในและสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง ดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงานบาดเจ็บ/เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่  [0 Kb]
        หนังสือสั่งการปีใหม่กระทรวงฯ 2561  [0 Kb]
        แนวทางการดำเนินงานเทศกาลปีใหม่ 61สสจ.เชียงใหม่  [0 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน  [0 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แนวทางการตรวจวัดระดับแ  [0 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการเก็บข้อมูลPher Accident (1)  [0 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การดำเนินงานป้องกัน(ต่อ)  [0 Kb]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ  [0 Kb]
        การดำเนินงานเทศกาลปีใหม่ สสอ.  [0 Kb]
        การดำเนินงานเทศกาลปีใหม่รัฐนอกสังกัด เอกชน  [0 Kb]
        การดำเนินงานเทศกาลปีใหม่รพช.  [0 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 28 ธค. 60 เวลา 16:13 น.  โดย :  งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th