เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย
 
      ขอให้หน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น 
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือสั่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย  [3,505 Kb]
 
ณ วันที่ : 17 ตค. 60 เวลา 16:38 น.  โดย :  งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740