แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
 
      แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ  [57 Kb]
 
ณ วันที่ : 24 พค. 60 เวลา 19:01 น.  โดย :  งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ]
Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740